จังหวัดโทยามะซึ่งตั้งอยู่ทางตอนกลางของญี่ปุ่น ขอต้อนรับทุกท่านด้วยเสน่ห์อันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และสวยงามของทาเตยามะคุโรเบะที่น่าภาคภูมิใจระดับโลก ทิวทัศน์อันงดงามของอ่าวโทยามะและอาหารทะเล รวมถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมมากมายที่รอทุกท่านมาร่วมสนุกอยู่ อาทิ เวิร์คช็อปงานหัตถกรรม การทำกระดาษสาญี่ปุ่น การปั่นจักรยาน การเดินเขา เป็นต้น